___      ___      ___      ___      ___      ___      ___      ___   
   /\ \     /\ \     /\ \     /\ \     /\__\     /\ \     /\ \     /\ \  
  /::\ \    /::\ \    /::\ \    /::\ \    /::| |    /::\ \    \:\ \    /::\ \  
  /:/\:\ \   /:/\:\ \   /:/\:\ \   /:/\:\ \   /:|:| |   /:/\:\ \    \:\ \   /:/\:\ \ 
 /::\~\:\ \  /::\~\:\ \  /::\~\:\ \  /::\~\:\ \  /:/|:|__|__  /::\~\:\ \    /::\ \  /::\~\:\ \ 
 /:/\:\ \:\__\ /:/\:\ \:\__\ /:/\:\ \:\__\ /:/\:\ \:\__\ /:/ |::::\__\ /:/\:\ \:\__\   /:/\:\__\ /:/\:\ \:\__\
 \/__\:\/:/ / \/__\:\/:/ / \/_|::\/:/ / \/__\:\/:/ / \/__/~~/:/ / \:\~\:\ \/__/  /:/ \/__/ \/_|::\/:/ /
   \::/ /    \::/ /   |:|::/ /    \::/ /    /:/ /  \:\ \:\__\   /:/ /     |:|::/ / 
    \/__/    /:/ /   |:|\/__/    /:/ /    /:/ /   \:\ \/__/   \/__/     |:|\/__/ 
          /:/ /    |:| |     /:/ /    /:/ /    \:\__\           |:| |  
          \/__/     \|__|     \/__/     \/__/     \/__/            \|__|       
    

Poniższy tekst można edytować. Kliknij! Skomentuj! Zmień!


"Parametr jest przyczynkiem i pretekstem do powstania niniejszej wystawy. Autorzy prac to doktoranci Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UAP. Jak sama nazwa wskazuje, są to artyści różnych wydziałów i dyscyplin, a przy tym ludzie o odmiennych upodobaniach, gustach i przekonaniach. Mówiąc wprost, każdy jest z innej parafii. Aż trudno uwierzyć, że mogą studiować pod jednym dachem. Łączy ich jednak status doktoranta. Choć poszczególni doktoranci są różni, doktorant w ogóle jest dość ściśle opisany poprzez standardy parametryzacji. Idealny doktorant to właściwie przedmiot abstrakcji. Jest to uderzające szczególnie w przypadku sztuki, dziedziny nie dość ścisłej, by standaryzacja przebiegała gładko. Prace prezentowane w ramach “Parametru” stanowią zestaw autorskich komentarzy do hasła parametr, które podjęte jest w rozmaitych kontekstach. Jedni próbują zmierzyć swoje rysunki, drudzy mówią o władzy i społeczeństwie, a jeszcze inni malują pudle i wyprawiają urodziny dokumentom państwowym. I jak takich artystów mierzyć jedną miarką? Już nawet sam parametr wyobrażają sobie tak różnie, że się tego tutaj nie da wyrazić, w związku z czym zapraszamy do obejrzenia prac."

Weronika Wronecka
artystka wizualna, filozofka, doktorantka UAP
"Projekt interdyscyplinarny jest wspólną pracą osób, które bardzo wiele dzieli. Każdy z doktorantów działa w innej dziedzinie. Ma inne pole zainteresowań. Inne doświadczenia. Percepcję i wrażliwość. Każda praca zaprezentowana na wystawie parametr jest znacząco różna. Podanie prac także. Wynika z ich specyfiki. Zagadnienie parametr jest przefiltrowane przez doświadczenia twórców i jest pokazane w różnym świetle, pod różnymi kątami. Oj nie. Nie jest to łatwa wystawa do oglądania. Jest nieugładzona. Odpowiedzi są ukryte. Trzeba się ich doszukać. Zaangażować się. Dopiero wtedy parametr zabierze w podróż przez ocean różnych znaczeń."

dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
opiekunka projektu Parametr
"W niczym nie byliśmy tak zgodni, jak w ocenie rezultatu projektu Parametr, który tak bardzo unaocznia różnice pomiędzy okupowanymi przez nas obszarami sztuki, narzędziami wykorzystywanymi do tego (okupowania), ale przede wszystkim, co chyba najbardziej poruszające, różnice we wrażliwości i przejawach świadomego bycia w świecie (sztuki, tym pozaartystycznym, choć tak naprawdę to wszystko jedno, granice pomiędzy nimi są nieprecyzyjne)."

Krzysztof Mętel
artysta, dydaktyk i doktorant UAP, współtwórca projektu Parametr
"Brilliant and unsettling! The exhibition, in the hilarious manner, exposes the distortions of contemporary reality."

The New York Times
recenzja dotycząca kogoś innego